Jerlerup gjorde en Jomshof

I gott sällskap med sverigedemokrater som Richard Jomshof så stiger Torbjörn Jerlerup nu fram för att devalvera nazismens grymheter. Jomshof påstod att Islam är ett värre hot än nazismen.

Torbjörn Jerlerup påstår nu att Hamas är värre än nazismen.

Läs själva: Newsmill – Israels rädsla för Hamas är befogad

Man kan ju undra lite grand över Newsmills publiceringspolicy när de släpper igenom artiklar som denna. För Jerlerup räcker det inte med att kalla Hamas för nazister, som om det skulle vara för milt. Han kallar dem “extrema nazister”. Hans säger (skriker) att att de “…går LÄNGRE än alla nazistpartier…”.

Jerlerup bygger hela sitt argument på att en viss artikel, nr 7, i Hamas partiprogram uttryckligen, som han hävdar, uppmanar till folkmord på judar.

Detta påstående är dock högst tvivelaktig på flera sätt.

För det första finns det väldigt mycket som tyder på att den artikel som Jerlerup refererar till är obsolet. Den stod med i den ursprungliga skrivningen av konstitutionen från 1988 men såväl oberoende diplomater som ledande Hamasrepresentanter hävdar att den inte längre är auktoritativ. [Ref 1][Ref 2]

Artikeln finns heller inte med i den presentation av konstitutionen i sex artiklar som t.ex. finns på den officiella hemsidan för Hamas militära gren Al Qassam. Ingenting i dessa sex artiklar kan sägas innehålla någon antisemitisk propaganda. De nämner inte ens judar överhuvudtaget. [Ref]

Att dagens Hamas enligt Torbjörn Jerlerup skulle vara värre än nazister och uppmana till folkmord på judar måste därför anses vara högst spekulativt.

Men låt oss trots detta låtsas att den ursprungliga artikel sju enligt 1988 års konstitutionen ändå skulle räknas in i Hamas nuvarande programförklaring.

Vad står det där? Är det en direkt uppmaning till folkmord som Torbjörn Jerlerup vill göra gällande?

Även denna uppfattning är högst tvivelaktig.

Den direkta textpassagen som Jerlerup vill lyfta fram är för det första ingen politisk uppmaning formulerad av fanatiska terrorister som man kan få intrycket av när man läser Jerlerups redogörelse.

Texten som Jerlerup tolkar som en uppmaning till folkmord är i själva verket ett infogat religiöst citat från 800-talet från hadith-samlingen Sahih al-Bukhari [Ref]. Citatet sägs härröra från tidigt 600-tal och tillskrivs profeten Muhammed själv. Det kan beskrivas som en profetisk vision om händelser som utspelar sig på den yttersta dagen.

Hadithen lyder i engelsk översättning så här:

“The Day of Judgement will not come about until Moslems fight the Jews (killing the Jews), when the Jew will hide behind stones and trees. The stones and trees will say O Moslems, O Abdulla, there is a Jew behind me, come and kill him. Only the Gharkad tree, (evidently a certain kind of tree) would not do that because it is one of the trees of the Jews.” (related by al-Bukhari and Moslem). [Ref]

Denna vision som Muhammed uttrycker om domedagen med talande träd och stenar kan knappast anses vara en uttrycklig uppmaning till folkmord.

Det som profetiskt beskrivs i texten är att muslimer och judar kommer att kriga. Det finns inget i texten som antyder att det inte skulle kunna handla om arméer som drabbar samman. Muslimernas armé kommer gå segrande ur kriget. De kommer att nedkämpa och döda de judiska soldaterna. De judiska soldater som försöker fly gömmer sig bakom träd och stenar. Det finns inget i texten som säger att muslimerna måste gå runt och skära halsen av gamlingar, kvinnor och barn.

Det är alltså infogandet av detta muhammedcitat från 800-talet i en artikel i Hamas ursprungliga konstitution som får Torbjörn Jerlerup att utropa att Hamas är nazister. En artikel som dessutom, av allt att döma, inte ens räknas in i Hamas nuvarande konstitution.

Torbjörn Jerlerup är naturligtvis fri att läsa och tolka texter precis hur han vill men jag anser det vara fullkomligt huvudlöst att påstå, som han har gjort vid ett flertal tillfällen , att en uppmaning till folkmord på judar står skrivet i Hamas partiprogram.

– – –

Om det nu vore så att Hamas hade velat infoga en uttrycklig politisk uppmaning att utrota det judiska folket i sin konstitution så hade de väl gjort det. Nu är det inte så.

Jämför, för skojs skull, muhammedcitatet med ett annat betydligt äldre religiöst citat tillskrivet Moses.

Men i städer som tillhör dessa folk och som Herren, din Gud, vill göra till din egendom får du inte skona en enda levande varelse. I enlighet med Herrens, din Guds, befallning skall du viga dem alla åt förintelse, hettiterna och amoreerna, kanaaneerna och perisseerna, hiveerna och jevuseerna… (5:e Mosebok 20:16-17) [Ref]

Som tur är så finns det, mig veterligen, inga politiska rörelser idag som, i sitt partiprogram, citerar Moses.

Hade muhammedcitatet varit lika rättframt som detta så hade det visserligen lämnat betydligt mindre utrymme för tolkning, men jag skulle trots det hävda att ett utpekande av Moses eller Muhammed som nazister vore absurt.

~Anders Svensson

Advertisements